Home

SJR Service

Vi säljer produkter och tjänster inom Telecom, såsom elektronik, antenner och tillbehör för kommersiellt bruk och amatörradio.

Vi är generalagent för: InnovAntennas design by G0KSC (UK), M2 (USA), I0JXX (Italien), Wavenode (USA), AlfaSpid (Polen) och Pro.Sis.Tel (Italien).

Vi är även distributör för hamradio outlet (HRO) och Vibroplex , båda ifrån USA.

Förutom färdiga produkter skräddarsyr vi kommunikations-lösningar till just Era behov.Hör gärna av Er till oss med förfrågningar. Vi kan konsturera antenner, verifiera funktionen och har även tillverkning.

SJR Service

We sell products and services within Telecom, such as services,  electronics, antennas and accessories for commercial use and ham radio.

We are a distributor for: InnovAntennas design by G0KSC (UK), M2 (United States), I0JXX (Italy), Wavenode (United States), AlfaSpid (Poland) and Pro.Sis.Tel (Italy).

We are also a reseller for hamradio outlet (HRO) and Vibroplex, both from the United States. In addition to ready-made products we can customize our communication solutions to your needs. Contact us with requests. We can design antennas, verify the function, and we have manufacturing.

Products and services for IT and Telecommunication